Podatność CVE-2017-15988


Publikacja: 2017-10-31

Opis:
Nice PHP FAQ Script allows SQL Injection via the index.php nice_theme parameter, a different vulnerability than CVE-2008-6525.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Nice PHP FAQ Script SQL Injection
Ihsan Sencan
02.11.2017

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nicephpscripts -> Nice php faq script 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/43071/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top