Podatność CVE-2017-16099


Publikacja: 2018-06-06   Modyfikacja: 2018-06-07

Opis:
The no-case module is vulnerable to regular expression denial of service. When malicious untrusted user input is passed into no-case it can block the event loop causing a denial of service condition.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
No-case project -> No-case 

 Referencje:
https://github.com/blakeembrey/no-case/issues/17
https://nodesecurity.io/advisories/529

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top