Podatność CVE-2017-16124


Publikacja: 2018-06-06   Modyfikacja: 2018-06-07

Opis:
node-server-forfront is a simple static file server. node-server-forfront is vulnerable to a directory traversal issue, giving an attacker access to the filesystem by placing "../" in the url.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Node-server-forfront project -> Node-server-forfront 

 Referencje:
https://github.com/JacksonGL/NPM-Vuln-PoC/tree/master/directory-traversal/node-server-forfront
https://nodesecurity.io/advisories/382

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top