Podatność CVE-2017-16148


Publikacja: 2018-06-06   Modyfikacja: 2018-06-07

Opis:
serve46 is a static file server. serve46 is vulnerable to a directory traversal issue, giving an attacker access to the filesystem by placing "../" in the url.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Serve46 project -> Serve46 

 Referencje:
https://github.com/JacksonGL/NPM-Vuln-PoC/blob/master/directory-traversal/serve46
https://nodesecurity.io/advisories/456

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top