Podatność CVE-2017-16715


Publikacja: 2017-11-16   Modyfikacja: 2017-11-17

Opis:
An Information Exposure issue was discovered in Moxa NPort 5110 Version 2.2, NPort 5110 Version 2.4, NPort 5110 Version 2.6, NPort 5110 Version 2.7, NPort 5130 Version 3.7 and prior, and NPort 5150 Version 3.7 and prior. An attacker may be able to exploit a flaw in the handling of Ethernet frame padding that may allow for information exposure.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
MOXA -> Nport 5110 firmware 
MOXA -> Nport 5130 firmware 
MOXA -> Nport 5150 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101885
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-320-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top