Podatność CVE-2017-16767


Publikacja: 2018-02-27

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in User Profile in Synology Surveillance Station before 8.1.2-5469 allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via the userDesc parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Surveillance station 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_77

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top