Podatność CVE-2017-16769


Publikacja: 2018-02-23   Modyfikacja: 2018-02-24

Opis:
Exposure of private information vulnerability in Photo Viewer in Synology Photo Station 6.8.1-3458 allows remote attackers to obtain metadata from password-protected photographs via the map viewer mode.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> Photo station 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_76

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top