Podatność CVE-2017-16771


Publikacja: 2018-03-22

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Log Viewer in Synology Photo Station before 6.8.3-3463 and before 6.3-2971 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the username parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Photo station 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_18_02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top