Podatność CVE-2017-16777


Publikacja: 2017-11-16

Opis:
If HashiCorp Vagrant VMware Fusion plugin (aka vagrant-vmware-fusion) 5.0.3 is installed but VMware Fusion is not, a local attacker can create a fake application directory and exploit the suid sudo helper in order to escalate to root.

Typ:

CWE-427

(Uncontrolled Search Path Element)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Hashicorp -> Vagrant 

 Referencje:
https://m4.rkw.io/blog/cve201716777-local-root-privesc-in-hashicorp-vagrantvmwarefusion-503.html
https://www.exploit-db.com/exploits/43219/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top