Podatność CVE-2017-1681


Publikacja: 2018-01-11

Opis:
IBM WebSphere Application Server (IBM Liberty for Java for Bluemix 3.15) could allow a local attacker to obtain sensitive information, caused by improper handling of application requests, which could allow unauthorized access to read a file. IBM X-Force ID: 134003.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Liberty 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22011863
http://www.securitytracker.com/id/1040357
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/134003

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top