Podatność CVE-2017-16887


Publikacja: 2018-01-12

Opis:
The portal on FiberHome Mobile WIFI Device Model LM53Q1 VH519R05C01S38 uses SOAP based web services in order to interact with the portal. Unauthorized Access to Web Services can result in disclosure of the WLAN key/password.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
FiberHome LM53Q1 Multiple Vulnerabilities
Ibad Shah
08.01.2018

Typ:

CWE-275

(Permission Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fiberhome -> Lm53q1 firmware 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2018/Jan/28
https://www.exploit-db.com/exploits/43460/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top