Podatność CVE-2017-17067


Publikacja: 2017-11-29   Modyfikacja: 2017-11-30

Opis:
Splunk Web in Splunk Enterprise 7.0.x before 7.0.0.1, 6.6.x before 6.6.3.2, 6.5.x before 6.5.6, 6.4.x before 6.4.9, and 6.3.x before 6.3.12, when the SAML authType is enabled, mishandles SAML, which allows remote attackers to bypass intended access restrictions or conduct impersonation attacks.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Splunk -> Splunk 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/102005
https://www.splunk.com/view/SP-CAAAP3K

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top