Podatność CVE-2017-17144


Publikacja: 2018-03-05

Opis:
Backup feature of SIP module in Huawei DP300 V500R002C00; V500R002C00SPC100; V500R002C00SPC200; V500R002C00SPC300; V500R002C00SPC400; V500R002C00SPC500; V500R002C00SPC600; V500R002C00SPC800; V500R002C00SPC900; V500R002C00SPCa00; RP200 V500R002C00SPC200; V600R006C00; V600R006C00SPC200; RSE6500 V500R002C00SPC100; V500R002C00SPC200; V500R002C00SPC300; V500R002C00SPC300T; V500R002C00SPC500; V500R002C00SPC600; V500R002C00SPC700; V500R002C00T; TE30 V100R001C10; V100R001C10SPC100; V100R001C10SPC200B010; V100R001C10SPC300; V100R001C10SPC500; V100R001C10SPC600; V100R001C10SPC700B010; V100R001C10SPC800; V500R002C00SPC200; V500R002C00SPC500; V500R002C00SPC600; V500R002C00SPC700; V500R002C00SPC900; V500R002C00SPCb00; V600R006C00; TE40 V500R002C00SPC600; V500R002C00SPC700; V500R002C00SPC900; V500R002C00SPCb00; V600R006C00; V600R006C00SPC200; TE50 V500R002C00SPC600; V500R002C00SPC700; V500R002C00SPCb00; V600R006C00; V600R006C00SPC200; TE60 V100R001C01SPC100; V100R001C01SPC107TB010; V100R001C10; V100R001C10SPC300; V100R001C10SPC400; V100R001C10SPC500; V100R001C10SPC600; V100R001C10SPC700; V100R001C10SPC800; V100R001C10SPC900; V500R002C00; V500R002C00SPC100; V500R002C00SPC200; V500R002C00SPC300; V500R002C00SPC600; V500R002C00SPC700; V500R002C00SPC800; V500R002C00SPC900; V500R002C00SPCa00; V500R002C00SPCb00; V500R002C00SPCd00; V600R006C00; V600R006C00SPC100; V600R006C00SPC200; V600R006C00SPC300; TP3106 V100R002C00; V100R002C00SPC200; V100R002C00SPC400; V100R002C00SPC600; V100R002C00SPC700; V100R002C00SPC800; TP3206 V100R002C00; V100R002C00SPC200; V100R002C00SPC400; V100R002C00SPC600; V100R002C00SPC700; V100R002C10; ViewPoint 9030 V100R011C02SPC100; V100R011C03B012SP15; V100R011C03B012SP16; V100R011C03B015SP03; V100R011C03LGWL01SPC100; V100R011C03SPC100; V100R011C03SPC200; V100R011C03SPC300; V100R011C03SPC400; V100R011C03SPC500; eSpace U1960 V200R003C30SPC200; eSpace U1981 V100R001C20SPC700; V200R003C20SPCa00 has an overflow vulnerability when the module process a specific amount of state. The module cannot handle it causing SIP module DoS.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Huawei -> Dp300 firmware 
Huawei -> Espace u1960 firmware 
Huawei -> Espace u1981 firmware 
Huawei -> Rp200 firmware 
Huawei -> Rse6500 firmware 
Huawei -> Te30 firmware 
Huawei -> Te40 firmware 
Huawei -> Te50 firmware 
Huawei -> Te60 firmware 
Huawei -> Tp3106 firmware 
Huawei -> Tp3206 firmware 
Huawei -> Viewpoint 9030 firmware 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20171206-01-sip-en

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top