Podatność CVE-2017-17440


Publikacja: 2017-12-06

Opis:
GNU Libextractor 1.6 allows remote attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and application crash) via a crafted GIF, IT (Impulse Tracker), NSFE, S3M (Scream Tracker 3), SID, or XM (eXtended Module) file, as demonstrated by the EXTRACTOR_xm_extract_method function in plugins/xm_extractor.c.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Libextractor 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/102116
https://bugs.debian.org/883528#35
https://gnunet.org/git/libextractor.git/commit/?id=7cc63b001ceaf81143795321379c835486d0c92e
https://lists.gnu.org/archive/html/bug-libextractor/2017-11/msg00000.html
https://lists.gnu.org/archive/html/bug-libextractor/2017-11/msg00001.html
https://lists.gnu.org/archive/html/bug-libextractor/2017-11/msg00002.html
https://lists.gnu.org/archive/html/bug-libextractor/2017-11/msg00004.html
https://lists.gnu.org/archive/html/bug-libextractor/2017-11/msg00005.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top