Podatność CVE-2017-17541


Publikacja: 2018-07-16   Modyfikacja: 2018-07-17

Opis:
A Cross-site Scripting (XSS) vulnerability in Fortinet FortiManager 6.0.0, 5.6.4 and below versions, FortiAnalyzer 6.0.0, 5.6.4 and below versions allows inject Javascript code and HTML tags through the CN value of CA and CRL certificates via the import CA and CRL certificates feature.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortianalyzer firmware 
Fortinet -> Fortimanager firmware 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1041246
http://www.securitytracker.com/id/1041247
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-17-305

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top