Podatność CVE-2017-17718


Publikacja: 2017-12-17   Modyfikacja: 2017-12-18

Opis:
The Net::LDAP (aka net-ldap) gem before 0.16.0 for Ruby has Missing SSL Certificate Validation.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Net-ldap project -> Net-ldap 

 Referencje:
http://openwall.com/lists/oss-security/2017/12/17/10
https://github.com/ruby-ldap/ruby-net-ldap/issues/258
https://github.com/ruby-ldap/ruby-net-ldap/pull/279

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top