Podatność CVE-2017-17968


Publikacja: 2017-12-29

Opis:
A buffer overflow vulnerability in NetTransport.exe in NetTransport Download Manager 2.96L and earlier could allow remote HTTP servers to execute arbitrary code on NAS devices via a long HTTP response.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
NetTransport 2.96L Buffer Overflow (DEP Bypass)
Aloyce J. Makala...
29.12.2017

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Xi-soft -> Nettransport download manager 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/43408/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top