Podatność CVE-2017-18040


Publikacja: 2018-02-02

Opis:
The viewDeploymentVersionCommits resource in Atlassian Bamboo before version 6.2.0 allows remote attackers to inject arbitrary HTML or JavaScript via a cross site scripting (XSS) vulnerability in the name of a release.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Atlassian -> Bamboo 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103070
https://jira.atlassian.com/browse/BAM-19661

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top