Podatność CVE-2017-18042


Publikacja: 2018-02-02

Opis:
The update user administration resource in Atlassian Bamboo before version 6.3.1 allows remote attackers to modify user data including passwords via a Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atlassian -> Bamboo 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103110
https://jira.atlassian.com/browse/BAM-19663

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top