Podatność CVE-2017-18107


Publikacja: 2019-12-17

Opis:
Various resources in the Crowd Demo application of Atlassian Crowd before version 3.1.1 allow remote attackers to modify add, modify and delete users & groups via a Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability. Please be aware that the Demo application is not enabled by default.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
4.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atlassian -> Crowd 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/CWD-5091

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top