Podatność CVE-2017-18108


Publikacja: 2019-03-29

Opis:
The administration SMTP configuration resource in Atlassian Crowd before version 2.10.2 allows remote attackers with administration rights to execute arbitrary code via a JNDI injection.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atlassian -> Crowd 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/CWD-5062

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top