Podatność CVE-2017-18121


Publikacja: 2018-02-02

Opis:
The consentAdmin module in SimpleSAMLphp through 1.14.15 is vulnerable to a Cross-Site Scripting attack, allowing an attacker to craft links that could execute arbitrary JavaScript code on the victim's web browser.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Simplesamlphp -> Simplesamlphp 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/02/msg00008.html
https://simplesamlphp.org/security/201709-01
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4127

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top