Podatność CVE-2017-18124


Publikacja: 2018-10-26

Opis:
During secure boot, addition is performed on uint8 ptrs which led to overflow issue in Small Cell SoC, Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear in version FSM9055, IPQ4019, MDM9206, MDM9607, MDM9625, MDM9635M, MDM9640, MDM9645, MDM9650, MDM9655, MSM8909W, MSM8996AU, SD 210/SD 212/SD 205, SD 410/12, SD 425, SD 430, SD 450, SD 615/16/SD 415, SD 617, SD 625, SD 650/52, SD 800, SD 810, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845, SD 850, SDA660, SDX20

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 410 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Fsm9055 firmware 
Qualcomm -> Sd 412 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Ipq4019 firmware 
Qualcomm -> Sd 415 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Mdm9625 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Mdm9635m firmware 
Qualcomm -> Sd 615 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd 616 firmware 
Qualcomm -> Mdm9645 firmware 
Qualcomm -> Sd 617 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Mdm9655 firmware 
Qualcomm -> Sd 650 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 652 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 800 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 810 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top