Podatność CVE-2017-18131


Publikacja: 2019-05-06   Modyfikacja: 2019-05-07

Opis:
In QTEE, an incorrect fuse value can be blown in Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear in version MDM9206, MDM9607, MSM8996AU, SD 210/SD 212/SD 205, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 615/16/SD 415, SD 625, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845, SDM429, SDM439, SDM630, SDM632, SDM636, SDM660, Snapdragon_High_Med_2016.

Typ:

CWE-665

(Improper Initialization)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 616 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sdm429 firmware 
Qualcomm -> Sd 410 firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Sd 412 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Sd 415 firmware 
Qualcomm -> Sdm632 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sdm636 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Snapdragon high med 2016 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sd 615 firmware 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top