Podatność CVE-2017-18170


Publikacja: 2018-10-23

Opis:
Improper input validation in Bluetooth Controller function can lead to possible memory corruption in Snapdragon Mobile in version QCA9379, SD 210/SD 212/SD 205, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 615/16/SD 415, SD 625, SD 650/52, SD 820, SD 835, SD 845, SD 850, SDM630, SDM636, SDM660, SDM710, Snapdragon_High_Med_2016.

Typ:

CWE-191

(Integer Underflow (Wrap or Wraparound))

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.3/10
10/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 650 firmware 
Qualcomm -> Qca9379 firmware 
Qualcomm -> Sd 652 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Sd 410 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Sd 412 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Sd 415 firmware 
Qualcomm -> Sdm636 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sdm710 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sd 615 firmware 
Qualcomm -> Sd 616 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 

 Referencje:
https://source.android.com/security/bulletin/2018-07-01#qualcomm-closed-source-components
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top