Podatność CVE-2017-18173


Publikacja: 2019-05-06   Modyfikacja: 2019-05-07

Opis:
In case of using an invalid android verified boot signature with very large length, an integer underflow occurs in Snapdragon Mobile in SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 625, SD 810, SD 820, SD 835, SDM630, SDM636, SDM660, Snapdragon_High_Med_2016.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sd 810 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Sdm636 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Snapdragon high med 2016 firmware 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top