Podatność CVE-2017-18277


Publikacja: 2018-10-23

Opis:
When dynamic memory allocation fails, currently the process sleeps for one second and continues with infinite loop without retrying for memory allocation in Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear in version MDM9206, MDM9607, MDM9640, MDM9650, MSM8909W, QCN5502, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 430, SD 450, SD 600, SD 615/16/SD 415, SD 625, SD 650/52, SD 810, SD 820, SD 820A, SD 835.

Typ:

CWE-835

(Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd616 firmware 
Qualcomm -> Sd 615 firmware 
Qualcomm -> Sd625 firmware 
Qualcomm -> Sd 616 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd650 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd652 firmware 
Qualcomm -> Sd 650 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd810 firmware 
Qualcomm -> Sd 652 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd820 firmware 
Qualcomm -> Sd 810 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd820a firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Qcn5502 firmware 
Qualcomm -> Sd835 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Sd205 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd210 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd212 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd415 firmware 
Qualcomm -> Sd 415 firmware 
Qualcomm -> Sd425 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd430 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sd450 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sd600 firmware 
Qualcomm -> Sd 600 firmware 
Qualcomm -> Sd615 firmware 

 Referencje:
https://source.android.com/security/bulletin/2018-07-01#qualcomm-closed-source-components
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top