Podatność CVE-2017-18279


Publikacja: 2019-05-06   Modyfikacja: 2019-05-07

Opis:
Lack of check of buffer length before copying can lead to buffer overflow in camera module in Small Cell SoC, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear in FSM9055, FSM9955, IPQ4019, IPQ8064, MDM9206, MDM9607, MDM9640, MDM9650, MSM8909W, MSM8996AU, QCA9531, QCA9558, QCA9563, QCA9880, QCA9886, QCA9980, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 615/16/SD 415, SD 625, SD 650/52, SD 800, SD 810, SD 820, SD 835, SDM630, SDM636, SDM660, SDX20, Snapdragon_High_Med_2016.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Qca9980 firmware 
Qualcomm -> Sd 810 firmware 
Qualcomm -> Fsm9055 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Fsm9955 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Ipq4019 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Ipq8064 firmware 
Qualcomm -> Sd 415 firmware 
Qualcomm -> Sdm636 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Snapdragon high med 2016 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 615 firmware 
Qualcomm -> Qca9531 firmware 
Qualcomm -> Sd 616 firmware 
Qualcomm -> Qca9558 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Qca9563 firmware 
Qualcomm -> Sd 650 firmware 
Qualcomm -> Qca9880 firmware 
Qualcomm -> Sd 652 firmware 
Qualcomm -> Qca9886 firmware 
Qualcomm -> Sd 800 firmware 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top