Podatność CVE-2017-18282


Publikacja: 2018-10-23

Opis:
Non-secure SW can cause SDCC to generate secure bus accesses, which may expose RPM access in Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear in version MDM9206, MDM9607, MDM9650, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 430, SD 450, SD 625, SD 650/52, SD 835, SDA660.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd205 firmware 
Qualcomm -> Sd210 firmware 
Qualcomm -> Sd212 firmware 
Qualcomm -> Sd425 firmware 
Qualcomm -> Sd430 firmware 
Qualcomm -> Sd450 firmware 
Qualcomm -> Sd625 firmware 
Qualcomm -> Sd650 firmware 
Qualcomm -> Sd652 firmware 
Qualcomm -> Sd835 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1041432
https://source.android.com/security/bulletin/2018-08-01#qualcomm-closed-source-components
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top