Podatność CVE-2017-18301


Publikacja: 2018-09-20

Opis:
In Small Cell SoC and Snapdragon (Automobile, Mobile, Wear) in version FSM9055, FSM9955, MDM9607, MDM9640, MDM9650, MSM8909W, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 617, SD 625, SD 650/52, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845, SDM630, SDM636, SDM660, SDX20, Snapdragon_High_Med_2016, providing the NULL argument of ICE regulator while processing create key IOCTL results in system restart.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd820 firmware 
Qualcomm -> Fsm9055 firmware 
Qualcomm -> Sd820a firmware 
Qualcomm -> Fsm9955 firmware 
Qualcomm -> Sd835 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd845 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sdm636 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sd425 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Sd427 firmware 
Qualcomm -> Sd430 firmware 
Qualcomm -> Sd435 firmware 
Qualcomm -> Sd450 firmware 
Qualcomm -> Sd617 firmware 
Qualcomm -> Sd625 firmware 
Qualcomm -> Sd650 firmware 
Qualcomm -> Sd652 firmware 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1041432
https://source.android.com/security/bulletin/2018-08-01#qualcomm-closed-source-components
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top