Podatność CVE-2017-18329


Publikacja: 2019-01-03

Opis:
Possible Buffer overflow when transmitting an RTP packet in snapdragon automobile and snapdragon wear in versions MDM9615, MDM9625, MDM9635M, MDM9640, MDM9645, MDM9650, MDM9655, MSM8909W, MSM8996AU, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 615/16/SD 415, SD 625, SD 636, SD 650/52, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 810, SD 820, SD 835, SD 845 / SD 850, SDA660, SDM630, SDM660, Snapdragon_High_Med_2016, SXR1130

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Mdm9615 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Mdm9625 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Mdm9635m firmware 
Qualcomm -> Sd 615 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd 616 firmware 
Qualcomm -> Snapdragon high med 2016 firmware 
Qualcomm -> Mdm9645 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sxr1130 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Mdm9655 firmware 
Qualcomm -> Sd 650 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 652 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 810 firmware 
Qualcomm -> Sd 415 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106128
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top