Podatność CVE-2017-18483


Publikacja: 2019-08-07

Opis:
ANNKE SP1 HD wireless camera 3.4.1.1604071109 devices allow XSS via a crafted SSID.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Annke -> Sp1 firmware 

 Referencje:
https://www.pentestpartners.com/security-blog/nifty-xss-in-annke-sp1-hd-wireless-camera/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top