Podatność CVE-2017-18566


Publikacja: 2019-08-20

Opis:
The user-role plugin before 1.5.6 for WordPress has multiple XSS issues.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Bestwebsoft -> User role 

 Referencje:
https://wordpress.org/plugins/user-role/#developers

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top