Podatność CVE-2017-18587


Publikacja: 2019-08-26

Opis:
An issue was discovered in the hyper crate before 0.9.18 for Rust. It mishandles newlines in headers.

Typ:

CWE-93

(Improper Neutralization of CRLF Sequences ('CRLF Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Hyper -> Hyper 

 Referencje:
https://rustsec.org/advisories/RUSTSEC-2017-0002.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top