Podatność CVE-2017-18640


Publikacja: 2019-12-12

Opis:
The Alias feature in SnakeYAML 1.18 allows entity expansion during a load operation, a related issue to CVE-2003-1564.

Typ:

CWE-776

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Snakeyaml project -> Snakeyaml 

 Referencje:
https://bitbucket.org/asomov/snakeyaml/issues/377/allow-configuration-for-preventing-billion
https://mvnrepository.com/artifact/org.yaml/snakeyaml/1.25/usages

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top