Podatność CVE-2017-18914


Publikacja: 2020-06-19

Opis:
An issue was discovered in Mattermost Server before 3.8.2, 3.7.5, and 3.6.7. An external link can occur on an error page even if it is not on an allowlist.

Typ:

CWE-754

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mattermost -> Mattermost server 

 Referencje:
https://mattermost.com/security-updates/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top