Podatność CVE-2017-18918


Publikacja: 2020-06-19

Opis:
An issue was discovered in Mattermost Server before 3.7.3 and 3.6.5. A System Administrator can place a SAML certificate at an arbitrary pathname.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mattermost -> Mattermost server 

 Referencje:
https://mattermost.com/security-updates/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top