Podatność CVE-2017-18919


Publikacja: 2020-06-19

Opis:
An issue was discovered in Mattermost Server before 3.7.0 and 3.6.3. Attackers can use the API for unauthenticated team creation.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mattermost -> Mattermost server 

 Referencje:
https://mattermost.com/security-updates/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top