Podatność CVE-2017-2131


Publikacja: 2017-10-20

Opis:
Panasonic KX-HJB1000 Home unit devices with firmware GHX1YG 14.50 or HJB1000_4.47 allow an attacker to bypass access restrictions to view the configuration menu via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Panasonic -> Kx-hjb1000 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101581
https://jvn.jp/en/jp/JVN54795166/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top