Podatność CVE-2017-2133


Publikacja: 2017-10-20

Opis:
SQL injection vulnerability in Panasonic KX-HJB1000 Home unit devices with firmware GHX1YG 14.50 or HJB1000_4.47 allows authenticated attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Panasonic -> Kx-hjb1000 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101583
https://jvn.jp/en/jp/JVN54795166/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top