Podatność CVE-2017-2286


Publikacja: 2017-08-02

Opis:
Untrusted search path vulnerability in NFC Port Software Version 5.5.0.6 and earlier (for RC-S310, RC-S320, RC-S330, RC-S370, RC-S380, RC-S380/S), NFC Port Software Version 5.3.6.7 and earlier (for RC-S320, RC-S310/J1C, RC-S310/ED4C), PC/SC Activator for Type B Ver.1.2.1.0 and earlier, SFCard Viewer 2 Ver.2.5.0.0 and earlier, NFC Net Installer Ver.1.1.0.0 and earlier allows an attacker to gain privileges via a Trojan horse DLL in an unspecified directory.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SONY -> Nfc port firmware 
SONY -> Pc/sc activator for type b 
SONY -> Nfc net installer 
SONY -> Sfcard viewer 2 

 Referencje:
https://jvn.jp/en/jp/JVN16136413/index.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top