Podatność CVE-2017-2288


Publikacja: 2017-08-02

Opis:
Untrusted search path vulnerability in LhaForge Ver.1.6.5 and earlier allows an attacker to gain privileges via a Trojan horse DLL in an unspecified directory.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Lhaforge project -> Lhaforge 

 Referencje:
https://jvn.jp/en/jp/JVN74554973/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top