Podatność CVE-2017-2374


Publikacja: 2017-02-20

Opis:
An issue was discovered in certain Apple products. GarageBand before 10.1.6 is affected. The issue involves the "Projects" component. It allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption and application crash) via a crafted GarageBand project file.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Garageband 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/96171
http://www.talosintelligence.com/reports/TALOS-2017-0275/
https://support.apple.com/HT207518

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top