Podatność CVE-2017-2649


Publikacja: 2018-07-27   Modyfikacja: 2018-07-28

Opis:
It was found that the Active Directory Plugin for Jenkins up to and including version 2.2 did not verify certificates of the Active Directory server, thereby enabling Man-in-the-Middle attacks.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jenkins -> Active directory 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/96986
https://jenkins.io/security/advisory/2017-03-20/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top