Podatność CVE-2017-2690


Publikacja: 2017-11-22

Opis:
SoftCo with software V200R003C20,eSpace U1910 with software V200R003C00, V200R003C20 and V200R003C30,eSpace U1911 with software V200R003C20, V200R003C30,eSpace U1930 with software V200R003C20 and V200R003C30,eSpace U1960 with software V200R003C20, V200R003C30,eSpace U1980 with software V200R003C20, V200R003C30,eSpace U1981 with software V200R003C20 and V200R003C30 have an denial of service (DoS) vulnerability, which allow an attacker with specific permission to craft a file containing malicious data and upload it to the device to exhaust memory, causing a DoS condition.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Huawei -> Espace u1910 firmware 
Huawei -> Espace u1911 firmware 
Huawei -> Espace u1930 firmware 
Huawei -> Espace u1960 firmware 
Huawei -> Espace u1980 firmware 
Huawei -> Espace u1981 firmware 
Huawei -> Softco firmware 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20170111-01-parser-en
http://www.securityfocus.com/bid/95382

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top