Podatność CVE-2017-2692


Publikacja: 2017-11-22

Opis:
The Keyguard application in ALE-L02C635B140 and earlier versions,ALE-L02C636B140 and earlier versions,ALE-L21C10B150 and earlier versions,ALE-L21C185B200 and earlier versions,ALE-L21C432B214 and earlier versions,ALE-L21C464B150 and earlier versions,ALE-L21C636B200 and earlier versions,ALE-L23C605B190 and earlier versions,ALE-TL00C01B250 and earlier versions,ALE-UL00C00B250 and earlier versions,MT7-L09C605B325 and earlier versions,MT7-L09C900B339 and earlier versions,MT7-TL10C900B339 and earlier versions,CRR-CL00C92B172 and earlier versions,CRR-L09C432B180 and earlier versions,CRR-TL00C01B172 and earlier versions,CRR-UL00C00B172 and earlier versions,CRR-UL20C432B171 and earlier versions,GRA-CL00C92B230 and earlier versions,GRA-L09C432B222 and earlier versions,GRA-TL00C01B230SP01 and earlier versions,GRA-UL00C00B230 and earlier versions,GRA-UL00C10B201 and earlier versions,GRA-UL00C432B220 and earlier versions,H60-L04C10B523 and earlier versions,H60-L04C185B523 and earlier versions,H60-L04C636B527 and earlier versions,H60-L04C900B530 and earlier versions,PLK-AL10C00B220 and earlier versions,PLK-AL10C92B220 and earlier versions,PLK-CL00C92B220 and earlier versions,PLK-L01C10B140 and earlier versions,PLK-L01C185B130 and earlier versions,PLK-L01C432B187 and earlier versions,PLK-L01C432B190 and earlier versions,PLK-L01C432B190 and earlier versions,PLK-L01C636B130 and earlier versions,PLK-TL00C01B220 and earlier versions,PLK-TL01HC01B220 and earlier versions,PLK-UL00C17B220 and earlier versions,ATH-AL00C00B210 and earlier versions,ATH-AL00C92B200 and earlier versions,ATH-CL00C92B210 and earlier versions,ATH-TL00C01B210 and earlier versions,ATH-TL00HC01B210 and earlier versions,ATH-UL00C00B210 and earlier versions,RIO-AL00C00B220 and earlier versions,RIO-CL00C92B220 and earlier versions,RIO-TL00C01B220 and earlier versions,RIO-UL00C00B220 and earlier versions have a privilege elevation vulnerability. An attacker may exploit it to launch command injection in order to gain elevated privileges.

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Huawei -> G8 firmware 
Huawei -> Honor 6 firmware 
Huawei -> Honor 7 firmware 
Huawei -> Mate 7 firmware 
Huawei -> Mate s firmware 
Huawei -> P8 firmware 
Huawei -> P8 lite firmware 
Huawei -> Shotx firmware 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20170125-01-emui-en
http://www.securityfocus.com/bid/95919

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top