Podatność CVE-2017-2806


Publikacja: 2017-04-20

Opis:
An exploitable arbitrary read exists in the XLS parsing of the Lexmark Perspective Document Filters conversion functionality. A crafted XLS document can lead to a arbitrary read resulting in memory disclosure. The vulnerability was confirmed on versions 11.3.0.2228 and 11.3.0.2400

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Lexmark -> Perceptive document filters 

 Referencje:
http://www.talosintelligence.com/reports/TALOS-2017-0302/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top