Podatność CVE-2017-3086


Publikacja: 2017-06-20

Opis:
Adobe Shockwave versions 12.2.8.198 and earlier have an exploitable memory corruption vulnerability. Successful exploitation could lead to arbitrary code execution.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Shockwave player 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/99019
http://www.securitytracker.com/id/1038656
https://helpx.adobe.com/security/products/shockwave/apsb17-18.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top