Podatność CVE-2017-3126


Publikacja: 2017-05-26   Modyfikacja: 2017-05-27

Opis:
An Open Redirect vulnerability in Fortinet FortiAnalyzer 5.4.0 through 5.4.2 and FortiManager 5.4.0 through 5.4.2 allows attacker to execute unauthorized code or commands via the next parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortianalyzer firmware 
Fortinet -> Fortimanager firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/98557
http://www.securitytracker.com/id/1038539
http://www.securitytracker.com/id/1038540
https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-17-014

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top