Podatność CVE-2017-3912


Publikacja: 2018-09-18   Modyfikacja: 2018-09-19

Opis:
Bypassing password security vulnerability in McAfee Application and Change Control (MACC) 7.0.1 and 6.2.0 allows authenticated users to perform arbitrary command execution via a command-line utility.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Application and change control 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/102988
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10224

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top